Knoef(f)

 

Naamsvermelding en literatuurreferenties:

 

 

 • Jan ten Knueve, Zutphen 1577 =Johan ten Cnouve,Zutphen 1599 =Johan ten Knoeve, 1600 = Jan te Knoeve, 1609;       vader van Garrit ten Cnouve, 1599=Gerrit ten Knoeff, 1600=Gerrit Knuyve; 1609; Wilhem tho Knoeve, Stadhouder van het scholtampt Zutpen 1609(enz.)[Galema-2000, deel 1, p73]
 • Hendrik Harmensz Knoef, alias Van 't Knoefshuis, huw. Alemelo 1713[ B.van Dooren,'Kwartierstaat H.J.Smit',in:Twente Genalogisch 10 (1994),p56]
 • Anna Maria Knoef, geb.Amsterdam 1798<Hermanus Knoef(man)<Johannes Bernardus Knoef(man), eb.Bocholt Dld.[T.den Helder,'Kwartiestaat van H.A.den Herder',in:GN 15 (1960),p310,nr27]. 
 • Knufing: Komt vooral in Lichtenvoorde voor. Geen oude vermelding bekend. In Amsterdam kwam in de vorige eeuw (?)de fn.Knoevink voor variant van Knufinke; bij Bergh(G) was eenmaal de Knuyvingsweide De naam kan verband houden met Knoef en de betekenis 'bewoner van een erve Knoef hebben. Aldus kan men ook de fn Knuvers en Knuivers verklaren. Er kan ook een vn Knufo bestaan hebben, die als vleinaam ontstaan is uit Knud-frid. Knud wordt beschouwd als remanisering van 'hnaud', dat 'geslacht'betekende.
 • Knoef(f): varianten; Knoof(f),Knuif,Knuf.  Erven bij Veldwijk, Vorden,  in 1494 ten Knuve; Ruurlo, in 1488 grote en lutteke Knuve;  Bentelo,  Ambt Delden,  erve 'op de Knoef'.  Bij Bocholt wordt in 1300 de fn Knuf vermeld en in de zeventiende eeuw de erfnaam als volgt: 1658 upt Knuf; 1654 up den Knuuf; in 1660 up den Knupff.  Het Twents kent een woord 'knoef' dat 'homp' betekent: 'Wiej kriegt's middags nen groten knoef vlees', vermeldt het Twents-Achterhoekks woordenboek van Wanink. Nu komt 'homp' in alle germaanse talen in de een of andere vorm voor, zoals in het Engels 'hump' dat o.a. 'hoogte, heuvel' betekent. In de genoemde voorbeelden wordt  'knoef' of knuff' door het voorzetsel 'op' voorafgegaan, wat bewijst dat het de betekenis 'hoogte' moet hebben gehad.
 • Het verpondingsregister van Twente 1601:
  register van grondbelastingen uit 1601 met de belasting verschuldigde landerijen in Twente. Van ieder wordt de oppervlakte een globale aanduiding van de kwaliteit van de grond gegeven;
  reg.2476, Die Knueff 1 mulder, 1602 Jan Knuiff, 1 mudde landes, 1 dachwerck.
  reg.1785; Knuf, gehoirt an 't huis Almeloe heft an gesey 8 mud en an hoyland 3 dachmail.
 • 264 seo tips Maet BERENT. Vermeld in 1655.
  In juni 1655 wordt Maet-Berend vermeld omdat hij, tegen marke-afspraken in,
  een turfkuil heeft gegraven.
  De Maat in vermoedelijk een huis of een stuk grond geweest, waaraan de
  bezitter zijn naam ontleende.
  In 1601 wordt er een Maet Derck genoemd die een huis met gaarden en 1
  molder bezat. In 1675 wordt de Maet genoemd, grenzend aan erve Dasselinck,
  met 2 hoofden en een vuurstede. In de papieren die betrekking hebben op de
  verhuur van de kerkelanden in Wierden worden in de periode 1669 tot 1683
  achtereenvolgens genoemd: Lambert in de Mate, Mate Aeltjen, york hotels Maet Jacob en
  Maet Lambert. Een relatie tussen deze personen en Maet Berend blijkt niet.
  search engine optimization Maet Jacob zal Maet Hendricks zijn, die in 1681 in de Mate Woont en dan met
  Aeltjen Wichers trouwt. In 1701 wordt het Maetjen genoemdalspauper. In 1733
  wordt de Maets naast Dasselinck genoemd, samen met Hendrick Knoeff, die
  -dezelfde-goedsvrouweheC'ft; In 1748-is-met niet meer te traceren.
  In interest calculator loan 1716 wonen Hendrick Knoeff en zijn vrouw op het Maathuijs.
  Uit Gens Nostra 1996.
 • Knoef zien kanarie
  In Enschede bestaat een gezegde "'t Geet 'm as Knoef zien 'kanarie". Oud-Enschedeër Jan Greve heeft de oorsprong daarvan in dichtvorm weergegeven.

  In Eanske hat ene meneer K.
  alle heel mooi veurmeka
  professional seo services ha behalve keend en vrouw
  ook nen kanarie in ne kouw
  en zingen dat den voggel deu
  van vroo tut laat en niks nich meu...

  Meneer K. kon 't nich loat'n
  der aait weer aower te gaon praot'n
  en ie maerk'n dan a gauw
  met de woorheid nam e 't search engine optimization companies nich zo nauw.

  Toon hee op nen good'n dag
  'n paar oale noabers zag
  woll'n dee 't vöggelke wa 's z'een en heur'n
  um de kwaliteit te keur'n
  ze hadd'n nog wa efkes tie
  en waor K. wonn'n was nich zo wied

  Bie K. zien' weenkel an-e-komm'n
  hef e ze met nao binn'n nomm'n
  spain hotels en door hebt ze met zien dree'n
  't woondervöggelke an-e-zeen
  dat zich nich wol laot"n heur'n
  meer zukke loan payment calculator dinge könt gebeur'n...
  op 't allerletst gaf K. bescheed:
  "Beste jongs, zo a'j heurt en zeet
  elken aandern voggel zeg 't
  alleen mien"kanarie dech 't".

  Deze Knoeff (Johan) had zijn winkel(leder en schoenen) aan de Hengelosestraat 82
 • Uit Familie,huwelijk en gezin in West Europa, blz102.
  Clandestien huwelijk in 1444 van Margrieta Knoefsdochter jonkvrouwe.