De seo tips familie Knuvelder wordt eind 18de eeuw Knuvink, Knuvinc, Knufing, Knufe, Knuver, Knuvers, Knuevers, Knufelaar genoemd. Knufe, knuve, knoef liggen in het verlengde. Zal waarschijnlijk afstammen van een boerderijnaam uit het Duitse grensgebied, Westfalen. De naam knoef/knuve en verdere verbasteringen komen veel voor in Duitsland (zie telefoongidsen). In het archief van het bisdom Munster te Munster vond ik een akte uit 1269 met de vermelding van een casa (versteend huis) Knuvinc in de streek Bocholt,  dat is de oudste vermelding. Vaak heette de boerderij Knuv of Knoeff, er moest na een erfenis landbouwgrond verdeeld worden, en dan krijg je de verkleining naar Knuve (vergeet ook niet het dialect in die streek en de middeleeuwse schrijfwijze ) Bron: Hr.A.Kersten: note: Tot nu toe ben ik deze vormen nog niet tegengekomen.